nabaz_cosmetic

Nabaz Cosmetic

تاکە پە يجين گرە نتی ئە يە ين ناونیشان:ترافیکی چوارقوڕنە ،دوو سایدی بازاڕی گۆڕان پشت ساردەمەنی قەرەسردگەیاندن هەیە بۆ هەموکوردستان🚘 Viber-07501272821

‎لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە ‎تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت ‎دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸🌹کرێمە سە رسوڕهێنە رە کە گە ێشت🌸 ئایا ئارە زووی پێستێکی سپیت دە کرد ئێمە بیرمان لای خە ونە کانتانە پە لە بکە و ناوت تۆماربکە تە نیاچە ندانە یەکی کە م مان بە دە ست گە یشتوە ئێستا کرێمی👸👸(شاژن)👸👸لە لامان دە ست دە کە وێت هە ر ئێستا ببە خاوە نی🌸 باشترین و نایابترین کرێمی سپی کردنە وە ی ڕوخسارو هە موو جە ستە دوودڵ مە بە و دوای بە کار هێنانی ئە نجامە باشە کانی ببینە✔️ 🌺ئەم کرێمە یە کێکە لە باشترین چارە سە رە کانی کێشە کانی پێست و جوانیە کی بێ وێنە بە پێستت دە بە خشێ لە وانە ش.... ۱_سپی کردنە وەی دەم وچاو....... ۲_نە هێشتی چرچ و لۆچی دەم وچاو..... ۳_نە هێشتی ڕەشی وچرچی دەو روبە ری چاو.... ٤_پاککردنە وەی دە مو چاو لە زیپکە..... ٥_تازە کردنە وەی پێست و نە رمکردنە وەی پێست... ٦_سپی کردنە وەی شوێنی هە ستیارو نە رم کردنی.... ۷_کاریگە ری ئە م کرێمە هە میشە ییە... ئە م کرێمە بە وە جیادە کرێتە وە کە دە وڵە مە ندە بە ڤیتامینە کان وچە ندین سودی زیاتری هە یە... ئە م جۆرە تە نها لای ئێمە دەست دە کە وێت... بە رهە می مارکە ی party queen....———————————————————— _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸 نازدارترين بۆن مارکە ی زارا مانە وه ى ديژ زه مان _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو وە ی زۆر
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸 نازدارترين بۆن مارکە ی زارا مانە وه ى ديژ زه مان _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو وە ی زۆر
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸 نازدارترين بۆن مارکە ی زارا مانە وه ى ديژ زه مان _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو وە ی زۆر
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸 نازدارترين بۆن مارکە ی زارا مانە وه ى ديژ زه مان _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو وە ی زۆر
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 مژده مژده بۆسه رجه م خانمانى خوشه ويست جاره سه رى سه رجه م كيشه كانى قژت بكه به زه مان وگره نتى ٪۱٠٠ ته نهاله ماوه ى ١٥ڕۆژ گره نتى فرۆشراو وه رده گيريته وه سوده كانى به زه مان ١-هه لوه رين را ده گريت ٢-سوتاوى وزبرى موخوركه ناهيليت ٣-قورس كردنى قژ و بريقه كردنى دژه خورى قژى تيدايه ٤-جه نده ها ڤيتامين تيايه يارمه تى دريژ بوو ن وپڕ بونە وەی قژدە دات قژ لە ڕەکە وە بە هيزدە کات ٥-ڕيک خستنی قژ بە زە مان ليمان وە رگرە _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەووb
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 مژده مژده بۆسه رجه م خانمانى خوشه ويست جاره سه رى سه رجه م كيشه كانى قژت بكه به زه مان وگره نتى ٪۱٠٠ ته نهاله ماوه ى ١٥ڕۆژ گره نتى فرۆشراو وه رده گيريته وه سوده كانى به زه مان ١-هه لوه رين را ده گريت ٢-سوتاوى وزبرى موخوركه ناهيليت ٣-قورس كردنى قژ و بريقه كردنى دژه خورى قژى تيدايه ٤-جه نده ها ڤيتامين تيايه يارمه تى دريژ بوو ن وپڕ بونە وەی قژدە دات قژ لە ڕەکە وە بە هيزدە کات ٥-ڕيک خستنی قژ بە زە مان ليمان وە رگرە _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 مژده مژده بۆسه رجه م خانمانى خوشه ويست جاره سه رى سه رجه م كيشه كانى قژت بكه به زه مان وگره نتى ٪۱٠٠ ته نهاله ماوه ى ١٥ڕۆژ گره نتى فرۆشراو وه رده گيريته وه سوده كانى به زه مان ١-هه لوه رين را ده گريت ٢-سوتاوى وزبرى موخوركه ناهيليت ٣-قورس كردنى قژ و بريقه كردنى دژه خورى قژى تيدايه ٤-جه نده ها ڤيتامين تيايه يارمه تى دريژ بوو ن وپڕ بونە وەی قژدە دات قژ لە ڕەکە وە بە هيزدە کات ٥-ڕيک خستنی قژ بە زە مان ليمان وە رگرە _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 مژده مژده بۆسه رجه م خانمانى خوشه ويست جاره سه رى سه رجه م كيشه كانى قژت بكه به زه مان وگره نتى ٪۱٠٠ ته نهاله ماوه ى ١٥ڕۆژ گره نتى فرۆشراو وه رده گيريته وه سوده كانى به زه مان ١-هه لوه رين را ده گريت ٢-سوتاوى وزبرى موخوركه ناهيليت ٣-قورس كردنى قژ و بريقه كردنى دژه خورى قژى تيدايه ٤-جه نده ها ڤيتامين تيايه يارمه تى دريژ بوو ن وپڕ بونە وەی قژدە دات قژ لە ڕەکە وە بە هيزدە کات ٥-ڕيک خستنی قژ بە زە مان ليمان وە رگرە _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 مژده مژده بۆسه رجه م خانمانى خوشه ويست جاره سه رى سه رجه م كيشه كانى قژت بكه به زه مان وگره نتى ٪۱٠٠ ته نهاله ماوه ى ١٥ڕۆژ گره نتى فرۆشراو وه رده گيريته وه سوده كانى به زه مان ١-هه لوه رين را ده گريت ٢-سوتاوى وزبرى موخوركه ناهيليت ٣-قورس كردنى قژ و بريقه كردنى دژه خورى قژى تيدايه ٤-جه نده ها ڤيتامين تيايه يارمه تى دريژ بوو ن وپڕ بونە وەی قژدە دات قژ لە ڕەکە وە بە هيزدە کات ٥-ڕيک خستنی قژ بە زە مان ليمان وە رگرە _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
دريژ بونى بالا جوانيه كه زوربه مان حه زى پيده كه ين هه نديك له كه سه كان به هوى كورتى بالا يان توسى نائارامى ده رونى ئه بنبه هوى كورتى بالايان يان ناشرين ده ركه وتنى بالا يان ئيمه جاره سه رى ئه وگرفته مان بوكردوو ن باشترين كه پسولى ئه مريكى 🇺🇸مان بۆ هيناون ته جروبه ى باشمان له سه رى هه يه ڤول سروشتيه و هيج زيانيكى لاوه كى نيه له سه ر جه سته سه رجه م پيك هاته كانى سروشتين ئه م به رهه مه پله ى يه كه مى به ده ست هيناوه له سه رئاستى جيهان له ڕيزبه ندى يه كه مه بي ڕکابه رترين كه بسولى بالايه له سه رانسه رى جيهان پيك هاته ى ئه م كه پسوله فيتامينA فيتامين Eفيتامين Dفيتامين مه گنسيۆم -فيتامين B6-فيتامين B1 ئه م به رهه مه جگه له به رزگردنى بالا جه ندين سودى ترى هه يه ١-سودى ته واوى هه يه بۆقژ ٢-فيتامين ده به خشيت به ئيسك ٣-نينوك پته و به هيزئه كات ٤-دريژ بونى بالا ١٠ بۆ۱٦ سم گره نتى ٪؜١٠٠سودى نه بوو فرۆ شراووه رده گريته وه ئه م كه پسوله پيك ديت له ٢٠٠دنک به شى ٦مانگ ڕۆژانه ١دنك ئه خوريت دواى نان خواردنيكى باش هه موو ڕۆژ له يه ك كاتى ديارى كراو دا ئه خوريت _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 دريژ بونى بالا جوانيه كه زوربه مان حه زى پيده كه ين هه نديك له كه سه كان به هوى كورتى بالا يان توسى نائارامى ده رونى ئه بنبه هوى كورتى بالايان يان ناشرين ده ركه وتنى بالا يان ئيمه جاره سه رى ئه وگرفته مان بوكردوو ن باشترين كه پسولى ئه مريكى 🇺🇸مان بۆ هيناون ته جروبه ى باشمان له سه رى هه يه ڤول سروشتيه و هيج زيانيكى لاوه كى نيه له سه ر جه سته سه رجه م پيك هاته كانى سروشتين ئه م به رهه مه پله ى يه كه مى به ده ست هيناوه له سه رئاستى جيهان له ڕيزبه ندى يه كه مه بي ڕکابه رترين كه بسولى بالايه له سه رانسه رى جيهان پيك هاته ى ئه م كه پسوله فيتامينA فيتامين Eفيتامين Dفيتامين مه گنسيۆم -فيتامين B6-فيتامين B1 ئه م به رهه مه جگه له به رزگردنى بالا جه ندين سودى ترى هه يه ١-سودى ته واوى هه يه بۆقژ ٢-فيتامين ده به خشيت به ئيسك ٣-نينوك پته و به هيزئه كات ٤-دريژ بونى بالا ١٠ بۆ۱٦ سم گره نتى ٪؜١٠٠سودى نه بوو فرۆ شراووه رده گريته وه ئه م كه پسوله پيك ديت له ٢٠٠دنک به شى ٦مانگ ڕۆژانه ١دنك ئه خوريت دواى نان خواردنيكى باش هه موو ڕۆژ له يه ك كاتى ديارى كراو دا ئه خوريت _______________________________________________ - -له سناپ و تيك تۆک بابه ته كان زياتر ببينه به ناوى 👈nabaz-cosmetic @ ليره بيكڕە له هه رشوينيكى كوردستانى كه مترله دوو ڕۆژ لە ماڵە وە وەری بگرە🚗👄 بۆداوا كردن ناونيشان وژماره ى تيل بنيرن📲📞 ياخود په يوه ندى بكه به م ژمارانه ى لاى خواره وه Vibar-whatsapp —0750 1272821 nabaz Vibar 0750 1647479 —pishdar Vibar 0772 1047742 ناونيشان چوارقورنه ترافيكى چوارقورنه دوو سايدى بازاڕی گۆڕان پشت ساردە مە نی قە رە سرد🎂🍨🍦 به رامبه رقه يسه رى دايك كاتى كاركردنمان له ٩به يانى تاكو١٢نيوه ڕۆ له كاتژمير٢دوانيوه ڕۆ کراوە يە تاکو۱۱شەوو
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 ________________________________________________online ليره بيكڕە لە هە ر شوينيکی کوردستانی کە متر لە دوو ڕۆ ژ لە ماڵە وە وە ری بگرە🚖 بۆ داواکردن ناو نيشان و ژماره ى تيل بنيرن لە سناپ ئە دمان بکە بە نا وی nabaz-cosmetic لە تيکتۆک فۆڵۆمان بکە بە ناوی nabaz-cosmetic Vibar-whatsapp -07501272821 nabaz Vibar-07501647479 pishdar ناونيشان چوارقورنه ترا فيكى چوارقورنه دوو يايدى بازاڕی گۆ ڕان پشت سارده مه نى قه ره سرد به رامبه ر قه يسه رى دايك
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 ________________________________________________online ليره بيكڕە لە هە ر شوينيکی کوردستانی کە متر لە دوو ڕۆ ژ لە ماڵە وە وە ری بگرە🚖 بۆ داواکردن ناو نيشان و ژماره ى تيل بنيرن لە سناپ ئە دمان بکە بە نا وی nabaz-cosmetic لە تيکتۆک فۆڵۆمان بکە بە ناوی nabaz-cosmetic Vibar-whatsapp -07501272821 nabaz Vibar-07501647479 pishdar ناونيشان چوارقورنه ترا فيكى چوارقورنه دوو يايدى بازاڕی گۆ ڕان پشت سارده مه نى قه ره سرد به رامبه ر قه يسه رى دايك
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 ________________________________________________online ليره بيكڕە لە هە ر شوينيکی کوردستانی کە متر لە دوو ڕۆ ژ لە ماڵە وە وە ری بگرە🚖 بۆ داواکردن ناو نيشان و ژماره ى تيل بنيرن لە سناپ ئە دمان بکە بە نا وی nabaz-cosmetic لە تيکتۆک فۆڵۆمان بکە بە ناوی nabaz-cosmetic Vibar-whatsapp -07501272821 nabaz Vibar-07501647479 pishdar ناونيشان چوارقورنه ترا فيكى چوارقورنه دوو يايدى بازاڕی گۆ ڕان پشت سارده مه نى قه ره سرد به رامبه ر قه يسه رى دايك
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 ________________________________________________online ليره بيكڕە لە هە ر شوينيکی کوردستانی کە متر لە دوو ڕۆ ژ لە ماڵە وە وە ری بگرە🚖 بۆ داواکردن ناو نيشان و ژماره ى تيل بنيرن لە سناپ ئە دمان بکە بە نا وی nabaz-cosmetic لە تيکتۆک فۆڵۆمان بکە بە ناوی nabaz-cosmetic Vibar-whatsapp -07501272821 nabaz Vibar-07501647479 pishdar ناونيشان چوارقورنه ترا فيكى چوارقورنه دوو يايدى بازاڕی گۆ ڕان پشت سارده مه نى قه ره سرد به رامبه ر قه يسه رى دايك
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 ________________________________________________online ليره بيكڕە لە هە ر شوينيکی کوردستانی کە متر لە دوو ڕۆ ژ لە ماڵە وە وە ری بگرە🚖 بۆ داواکردن ناو نيشان و ژماره ى تيل بنيرن لە سناپ ئە دمان بکە بە نا وی nabaz-cosmetic لە تيکتۆک فۆڵۆمان بکە بە ناوی nabaz-cosmetic Vibar-whatsapp -07501272821 nabaz Vibar-07501647479 pishdar ناونيشان چوارقورنه ترا فيكى چوارقورنه دوو يايدى بازاڕی گۆ ڕان پشت سارده مه نى قه ره سرد به رامبه ر قه يسه رى دايك
ببه خاوە نی ۱٠٠$💸 لە ئنستا ڤۆلۆ مان کە لە سناپ ئە دمن بکە بە ناوی nabaz-cosmetic لايكى سه رجه م پۆ ستە کۆنوو تازە کان بکە تاکی زۆرترين هاو ڕيت بکە ناوت دە خريتە تيرو پشک بۆ کۆ تای مانگ تيرو پشک ڕا ده كيشريت 💸💸💸💸 ________________________________________________online ليره بيكڕە لە هە ر شوينيکی کوردستانی کە متر لە دوو ڕۆ ژ لە ماڵە وە وە ری بگرە🚖 بۆ داواکردن ناو نيشان و ژماره ى تيل بنيرن لە سناپ ئە دمان بکە بە نا وی nabaz-cosmetic لە تيکتۆک فۆڵۆمان بکە بە ناوی nabaz-cosmetic Vibar-whatsapp -07501272821 nabaz Vibar-07501647479 pishdar ناونيشان چوارقورنه ترا فيكى چوارقورنه دوو يايدى بازاڕی گۆ ڕان پشت سارده مه نى قه ره سرد به رامبه ر قه يسه رى دايك
next page →